تبريد

پدیده کریستالیزاسیون

کریستال شدن و عملیات رفع کریستال های شدید   سرویس و نگهداری سیستمهای سرمایشی و دستگاههای تشکیل دهنده آنها بسیار مهم است و کوتاهی در این عمر باعث ضرر های اقتصادی زیادی می شود. دستگاههای خنک کننده مرکزی مجموعه دستگاههائی هستند که دارای ظرفیت بالا بوده و قادرند هوای پاک و سالم و عاری از گرد و خاک و میکروب ... ادامه مطلب »

تبرید

تبرید: تبرید عبارت است از جذب حرارت از یک سیال و دفع آن به سیال دیگر (سیال می تواند هوا یا آب ویا هر نوع گاز یا مایع دیگر باشد). در کلیه سیستمهای تبرید حفظ سرما مستلزم جذب حرارت از موادی با درجه حرارت کمتر و خارج کردن این حرارت به محیطی با درجه حرارت بالاتر می باشد. مراحل بنیادی ... ادامه مطلب »