PLC

PLC

 Plcچیست؟ plc (کنترل کننده منطقی برنامه پذیر) وسیله ای است که برای جایگزین کردن مدارهای رله ترتیبی در ماشین های کنترل پذیر اختراع شد.عملکرد ان طوری است که ابتدا به ورودیهای را پویش(scan) می کند سپس بر اساس وضعیت خروجی را روشن یا خاموش میکند.    کاربر یک برنامه را معمولا‌‌‌‌ از طریق نرم افزار وارد میکند و نتایج مطلوب ... ادامه مطلب »