خانه / مقالات تاسیسات / تاسيسات استخر

تاسيسات استخر

تاسیسات استخر

مقدمه: یکی از کاربردهای آب ، ورزشهای آبی است که زمره آنها می توان به انواع شنا ، واترپلو ، شیرجه ، موج سواری ، قایق رانی و … اشاره داشت .  در این نوشتار موضوع بهداشت استخر های شنا مورد بررسی قرار گرفته و در شماره های آتی نیز جنبه های دیگر استخر مورد بحث قرار خواهد گرفت . ... ادامه مطلب »