خانه / مقالات تاسیسات / تاسيسات فرودگاه مهرآباد

تاسيسات فرودگاه مهرآباد

تاسیسات فرودگاه مهرآباد

مقدمه  مرتفع از یک سو و مسئله تامین اقتصادی هوای مطبوع و مناسب با توجه  به نیاز ساکنین و اقتصادی نوع ساختمان از سوی دیگر موجب پیشرفت سریع تکنیکهای سرمایش و گرمایش در نیم قرن اخیر گردیده است.  به طوری که دانش حرارت مرکزی و تهویه مطبوع خود به چندین شاخه تخصصی تقسیم می شود که احاطه و اشراف کامل ... ادامه مطلب »