خانه / مقالات تاسیسات / آبشيرين كن خورشيدي

آبشيرين كن خورشيدي

آبشیرین کن خورشیدی

خلاصه: اهمیت وجود آب شیرین در حیات و تمدن بشری برکسی پوشیده نیست ۷۰ % از مساحت کره زمین از آب پوشیده شده ولی آب اقیانوسها و دریاها با در بر داشتن حدود۵/۳ درصد وزنی املاح مختلف برای استفاده مستقیم در کاربردهای شرب ، بهداشتی ، کشاورزی و صنعتی مناسب نمی باشند. تا کنون روشهای مختلفی جهت جداسازی املاح از ... ادامه مطلب »