پمپ ها

پمپ ها

تاریخچه ‌: نیاز انسان به آب و جابجایی آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر سبب شد که انسان به فکر ساخت دستگاهی که این مشکل را برطرف کند بیافتد . اولین نمونه های پمپ ها که نیروی محرک آنها توسط انسان یاحیوانات تامین می‌شد ، توسط مصریان باستان در( ۱۷) قرن پیش از میلاد مسیح ساخته شد و ... ادامه مطلب »