ديگ ها

گرمایش از کف

  همه چیز درباره گرمایش از کف   مقدمه: سیستم حرارتی گرمایش از کف که انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمایشی آن دارد، درمقایسه با سایر سیستمهای حرارتی نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلکه در مقوله رفاه و آسایش ساکنان ساختمان ها دارای نقاط قوت بسیاری می باشد. در سالهای ... ادامه مطلب »

دیگ ها

دیگ ها BOILER دیگ عبارت است از یک مخزن تحت فشارکه برای انتقال حرارت ( تولیدی ازاحتراق) به یک سیال طراحی شده است .باتعمیم تعریف فوق انتقال حرارت ازیک مقاومت الکتریکی به سیال رانیزدرزمره ی دیگ درنظرمی گیرند.دراکثردیگ ها سیال موردنظرمعمولا"آب (مایع یابخار)می باشد. اگرسیالی که گرم می شودهواباشداین مبدل حرارتی راکوره (furance) گویند.گاهی اوقات آتشدان (fire box) یافضای احتراق ... ادامه مطلب »