خانه / مقالات تاسیسات / كتاب آموزش تاسيسات

كتاب آموزش تاسيسات

کتاب آموزش تاسیسات

کتاب حاضر ترجمه Introduction To Air Conditioning And Refrigeration از انتشارات TPCاست که عهده دار کتب اموزش تأسیسات در کشور ایالت متحده آمریکا است و تمامی صنایع معروف ان کشور است و بعضاً چند کشور انگلیسی زبان جهت آموزش و ترتیب نیروی انسانی کارآزموده خود از منابع این انتشارات استفاده می نمایند. اینجانب هم با هدف به این امر و ... ادامه مطلب »