مشعل ها

مشعل ها

     مقدمه :   برای تبدیل انرژی شیمیایی موجود در سوخت به انرژی حرارتی باید مثلث احتراق ( سوخت ، اکسیژن ، حرارت) تشکیل گردد . این سه عامل عبارت اند از : ۱) سوخت: یک ماده ی سوختنی که به صورت جامد ، مایع و گاز وجود دارد. ۲) اکسیژن:جهت انجام عمل اکسیداسیون(سوزاندن سوخت)از اکسیژن موجود در هوا ... ادامه مطلب »