خانه / مقالات تاسیسات / تعيين نياز آبي

تعيين نياز آبي

تعیین نیاز آبی

تعیین نیاز آبی :    برآورد نیاز آبی در شهرها بر مبنای اندازه گیری برآورد آب مصرفی در دوره های زمانی مختلف صورت میگیرد . برای اینکار لازم است که مقداری از آب مصرف شده با توجه به سوابق مصرف اب در گذشته و پیش بینی مصارف آب در آینده ، که به نوبه خود تابع مشخص نمودن منابع تأمین ... ادامه مطلب »