خانه / مقالات تاسیسات / انرژي خورشيدي

انرژي خورشيدي

نیروگاههای خورشیدی

نیروگاههای خورشیدی مقدمه خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. طبق برآوردهای علمی در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد و در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین ... ادامه مطلب »

از ساخت تا استفاده از یک اجاق خورشیدی

انرژی خورشیدی جایگزین سوخت های فسیلی خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. طبق برآوردهای علمی در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد و در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار ... ادامه مطلب »

انرژی خورشیدی وکاربرد هایش

انرژی خورشیدی وکاربرد هایش: نیاز گسترده انسان به منابع انرژی همواره از مسائل اساسی در زندگی بشر بوده و تلاش برای دستیابی به یک منبع تمام نشدنی انرژی از آرزوهای دیرینه انسان محسوب می شود.انسان همواره در تصورات خود نیروی تمام نشدنی را جستجو می کرد که در هر زمان و مکان در دسترس او باشد . صاحبنظران و کارشناسان ... ادامه مطلب »

خورشید در عصر ما

مقدمه : امروزه بشر با دو بحران بزرگ روبرو است که بیش از آنچه ما ظاهراً تشخیص می دهیم به یکدیگر ارتباط و هم بستگی دارند. از یک طرف جوامع صنعتی و همچنین شهرها با مشکل آلودگی محیط زیست مواجهند و از طرف دیگر مشاهده می کنیم که مواد اولیه و سوخت مورد نیاز همین ماشین های آلوده کننده ی ... ادامه مطلب »

انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی: در شرایط کنونی، تلاش در جهت خودکفایی و رفع وابستگی های تکنولوژی کشورمان، یکی از مبرمترین وظایف آحاد ملت ایران است و هرکس بنابه موقعیت خویش بایستی در این راستا گام بردارد. یکی از صنایع کشور که پیشرفت دیگر صنایع در گرو پیشرفت و توسعه آن است، صنعت برق می باشد. نیروگاههای موجود تولید برق از تکنولوژی بسیار ... ادامه مطلب »