خانه / مقالات تاسیسات / تصفيه فاضلاب شهري

تصفيه فاضلاب شهري

گندزدایی فاضلاب توسط ازن

گند زدایی فاضلاب توسط ازن: گندزدایی  به عنوان مهمترین مرحله  از  مکانیسم غیر فعال سازی  یا  انهدام  میکروبهای  بیماریزا ( پاتوژنها) محسوب میشود که به منظور جلوگیری از انتشار بیماریهای ناشی از آلودگی آبها در محیط زیست و ساکنین حریم رودخانه ها بکار میرود . نکته مهم این است که فاضلاب بایستی قبل از  گندزدایی  تصفیه شود تا اینکه  عمل ... ادامه مطلب »

نانو در آب و فاضلاب

فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب   افزایش جمعیت جهان و کاهش منابع آب آشامیدنی ، نگرانی هایی را در باره تامین آب آشامیدنی مورد نیاز کشورهای مختلف در سراسر جهان به وجود آورده است و کمبود آب که در نتیجه افزایش آلودگی های زیست محیطی شدت پیدا می کند ، سبب شده است تامین آب بهداشتی مورد نیاز ... ادامه مطلب »

ضد عفونی آب و فاضلاب

ضد عفونی آب و فاضلاب: امروزه حفظ منابع آب ، یعنی حیاتی ترین ماده ای که بشر به آن نیاز دارد بطور فزاینده ای مورد توجه مجامع مختلف بین المللی قرار گرفته است . رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه بهره برداری بیش از حد از منابع محدود آب از یک طرف و آلوده شدن آنها بسبب فعالیتهای گوناگون زیستی ... ادامه مطلب »

تصفیه فاضلاب شهری

تصفیه لجن و فاضلاب شهری: واحد های تصفیه فاضلاب شهری در ایالت متحده آمریکا جهت فاضلاب خام شهری شامل مراحل مقدماتی ،اولیه و ثانویه می شوند و در برخی ازمراحل تصفیه های اضافی به پساب تصفیه شده (که یک جریان تغلیظ شده از جامدات در مایع است)بنام لجن تبدیل میشود.لجن تصفیه شده مورد نیاز برای مصرف یادر دسترس که تصفیه ... ادامه مطلب »