خانه / مقالات تاسیسات / انواع نيروگاه ها

انواع نيروگاه ها

انواع نیروگاه ها

نیروگاه انواع نیروگاه‌هایی که در سطح جهان به امر تولید برق اشتغال دارند عبارتند از: ۱) نیروگاههای بخاری ۲ ) نیروگاههای آبی ۳ ) نیروگاههای گازی ۴ ) نیروگاههای سیکل ترکیبی ۵ ) نیروگاههای اتمی ۶ ) نیروگاههای خورشیدی ۷  ) نیروگاههای بادی ۸  ) نیروگاههای پمپ ذخیره ای ۹ ) نیروگاههای جذر و مدی دریا ۱۰ ) نیروگاههای زمین ... ادامه مطلب »