خانه / مقالات تاسیسات / مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی (Heat Exchangers)  تجهیزات مورد استفاده در انتقال حرارت با توجه به عملی که در فرایند انجام می دهند تعریف می گردند.مبدلهای حرارتی حرارت را بین دو جریان از فرایند بازیابی می کنند.بخار آب و آب سرد به عنوان سرویسهای جنبی مورد استفاده قرار می گیرند ولی آنها را نظیر جریانهای قابل بازیابی در فرایند مورد بررسی قرار نمی ... ادامه مطلب »