خانه / مقالات تاسیسات / سيستم هاي آتش نشاني

سيستم هاي آتش نشاني

سیستم های آتش نشانی

  گازهای حاصل از حریق   آتش سوزی از جمله حوادثی است که هر روزه تعداد قابل توجهی از افراد و اموال قربانی آن می شوند در اثر سوختن مواد با توجه به نوع موادی که می سوزند  محصولات خطرناک حاصل از آن را می‌توان به چهار دسته شعله، گرما، دود و گازهای سمی تقسیم نمود. افرادی که در محل حریق محبوس شده ... ادامه مطلب »