PLC

 Plcچیست؟ plc (کنترل کننده منطقی برنامه پذیر) وسیله ای است که برای جایگزین کردن مدارهای رله ترتیبی در ماشین های کنترل پذیر اختراع شد.عملکرد ان طوری است که ابتدا به ورودیهای را پویش(scan) می کند سپس بر اساس وضعیت خروجی را روشن یا خاموش میکند.    کاربر یک برنامه را معمولا‌‌‌‌ از طریق نرم افزار وارد میکند و نتایج مطلوب ... ادامه مطلب »

Ice Bank

مقدمـه:  بار سرمایشی یکی از بخش های عمده مصرف برق به ویژه در مناطق گرمسیری می باشد. برای تأمین بار سرمایشی مشترکین به ویژه مشترکین خانگی و اداری این مناطق در فصول گرم سال حدود نیمی از مصرف دیماند و انرژی الکتریکی اختصاص می یابد. یکی از روش های پیشنهادی در راستای اهداف مدیریت مصرف برای کنترل و بهبود منحنی ... ادامه مطلب »

برج خنک کننده

  برج خنک کننده : در گزینش صحیح دستگاه خنک کننده آب متناسب با مقتضیات یک پروژه معین باید چند عامل اصلی را لحاظ کرد توان خنک کنندگی , مسائل اقتصادی , سرویسهای مورد نیاز و شرایط طبیعی و . . . این عوامل اغلب به هم وابستگی متقابل دارنداما هر یک بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گیرند از آنجا ... ادامه مطلب »